LIFE HACKS

คุณมีทักษะเอาตัวรอดในสังคมมากน้อยแค่ไหน ?

มาดูกันว่าทักษะเอาตัวรอดในสังคมคุณอยู่ระดับไหน ?

ทักษะเอาตัวรอดในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ควรมีก็จริง แต่มันก็มีทั้งในแง่บวกและลบ เพราะฉะนั้นการที่เป้นคนเอาตัวรอดได้เก่งในแต่ละสถานการณ์ ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนมีศักยภาพที่โดดเด่นเสมอไป เพราะสิ่งสำคัญคือการใส่ใจคนรอบข้างที่อยู่ด้วยต่างหาก  

ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดเก่งและสามารถเอาตัวรอดได้ในแทบทุกสาถานการณ์ แต่คุณกลับไม่สนใจเลยว่าการกระทำบางอย่างมันส่งผลกระทบกับคนรอบข้างหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดกระทบก็ถือเป็นทักษะการเอาตัวรอดในแง่ลบซึ่งส่งผลในเรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระยะยาว แน่นอนว่าหากเป็นอย่างนั้นคงส่งผลกับการใช้ชีวิตตัวเองไม่มากก็น้อยแน่นอน 

จากบททดสอบ 20 ข้อนี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณมีทักษะเอาตัวรอดในแง่บวกหรือลบมากกว่ากัน โดยเราได้มีแบบสอบถามมาให้ทดลองทำกันดู แล้วจะทราบว่าคุณเป็นที่คนเอาตัวรอดแบบไหนกันแน่ ลองนับคะแนนกันดูนะ (คะแนนในแต่ละข้อคือ 0 – 4  คะแนน) 

        1. คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีทักษะและไหวพริบในการเจรจาต่อรองใน ระดับที่ดี และมีเทคนิคในการพูดโน้มน้าวผู้อื่นในแบบของคุณเอง 

 

        2. คุณเป็นคนรู้ทันคนและแม้คนรอบข้างอาจมีสไตล์ต่างกันก็รู้วิธีปรับตัวให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี 

 

        3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณขึ้น คุณจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้น ที่ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเอง 

 

        4. คุณมีความคิดว่าการที่ชีวิตจะก้าวหน้าหรือล้มเหลวนั่นมาจากการสื่อสารเป็นหลัก 

 

        5. กลยุทธ์ประจำตัวคุณคือการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้าง 

 

        6. คุณจะเลือกปรับตัวเข้าหาทุกคน มากกว่าให้คนรอบข้างปรับตัวเข้าหาคุณ 

 

        7. คุณเชื่อว่าการที่จะช่วยลดเวลาในการปฎิบัติงานนั้นๆ มาจากการวางแผนงานก่อนลงมือทำ 

 

        8. แม้คุณจะชอบพูดขนาดไหน แต่คุณก็ยึดถือในการฟังมากกว่าพูดอยู่ดี 

 

        9. เรื่องยุ่งยากเล็กๆน้อยๆ ที่เข้ามากวน คุณจะไม่ค่อยใส่ใจมัน 

 

        10. คุณจะใช้เวลาในการคิดทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณอย่างละเอียดเสมอ 

        11. คุณมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเสมอ 

 

        12. หากมีข้อขัดแย้งกับผู้อื่น คุณจะหาการแก้ปัญหาและแนวทางการป้องกัน มากกว่าการหาต้นเหตุของปัญหา 

 

        13. คุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกเสมอ แม้ไม่ใช่ทุกเรื่องก็ตาม 

 

        14. เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คุณจะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก 

 

        15. เมื่อมีแนวคิดและหลักการของผู้อื่นที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดของคุณ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้เสมอ 

 

        16. การรักษาสัญญาเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ 

 

        17. คุณเชื่อว่าชื่อเสียงไม่ยั่งยืน และคุณจะแบ่งปันมันให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

 

        18.  คุณจะยกย่องและชื่นชมคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกับคุณที่ทำให้งานสำเร็จเสมอ เพราะคุณมีความคิดว่าความสำเร็จอาจไม่ได้มาจากตัวคุณคนเดียว 

 

        19. รักษาความลับของคุณอื่นนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ 

 

        20. คุณจะไม่ต่อว่าผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะที่มีบุคคลที่ 3 อยู่ด้วย เพราะคุณจะให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 

***รวมคะแนนแล้วมาดูกันว่าคุณจะเป็นคนที่เอาตัวรอดแบบไหนกันแน่ โดยมีเกณฑ์ดังนี้***

70 คะแนนขึ้นไป

          คุณถือเป็นคนที่มีทักษะเอาตัวรอดดีเยี่ยมเลยในแง่บวก คุณรู้จักวิธีใช้ทักษะของคุณไปในเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี นั่นส่งผลทำให้คุณและคนรอบข้างบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ และเกิดผลบวกกับตัวคุณเองด้วย อย่างการที่คุณเป็นคนเขากับผู้อื่นได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้นำที่คนรอบข้างไว้ใจอีกด้วยนะ หรือการเป็นผู้ตามที่มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี หรือก็คือคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตสูง และยังคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ ที่สำคัญยังมีเทคนิค หรือวิธีเอาตัวรอดที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อนอีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าปัญหาที่เจอจะเล็กหรือใหญ่มากแค่ไหนคุณก็จะสามารถหาทางออกได้เสมอ 

50–69 คะแนน

          คุณยังสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ เป็นคนที่เข้าใจและรู้ตัวเองว่าต้องการอะไรเป็นอย่างดี อีกทั้งคุณยังพร้อมชนทุกหนทางเพื่อหาทางไปสู่จุดหมาย อย่างมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้ง การที่คุณไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นเพื่อตัวเองมากเกินไปจนทำให้ในบางสถานการณ์เรานึกถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจนทำให้เอาตัวรอดไปเพียงคนเดียวจนทำให้คนเดือดร้อนเพราะการกระทำคุณก็ตาม ดังนั้น คุณควรระมัดระวังในการตัดสินใจ  และเรื่องเล็กๆน้อยๆ และนึกถึงผลกระทบที่อาจตามมาให้รอบด้านมากขึ้น และทุกสิ่งที่คุณนั้นทำจะส่งผลกลับมาหาคุณเสมอ ทั้งในแง่บวกและลบ 

0-49 คะแนน

          ถ้าคะแนนอยู่ระหว่างนี้ถือว่าเสี่ยงมากที่จะทำให้คนรอบข้างไม่อยากทำงานร่วมกับคุณ เพราะคุณมักจะเลือกเอาตัวรอดในขณะที่คนรอบข้างอาจจะไม่รอด ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมากไป หากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แน่นอนว่าไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตของคุณแน่ๆ เพราะคุณจะไม่สามารถเข้ากับใครได้ เนื่องจากการที่คุณไม่รู้จักให้ และเป็นผู้รับแบบที่ทำให้คนอื่นต้องสูญเสียล้วนเป็นสิ่งที่คนในสังคมรับไม่ได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือ ต้องระวังการกระทำต่างๆ ให้มากๆ ทั้งการกระทำ ความคิด และที่สำคัญคือการพูด โดยต้องมีความเข้าใจผู้อื่นให้มากกว่านี้ เพราะไม่ได้มีคุณคนเดียวบนโลกใบนี้ และการจะเอาตัวรอดเเค่คนเดียวนั้น ทางเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ เเต่นั่นไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณมีความสุขในระยะยาวได้เเน่นอน 

ที่มา : กนกวรรณ แก้วฟ้า APMGroup http://www.posttoday.com 

สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางแฟนเพจ : CoolCrew TH

และสามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นได้ที่ : http://13.229.240.58