House

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน บ้านทาวน์เฮ้าส์และตึกแถวเก่า ต่างก็กลายเป็นที่อาศัยที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วๆไปแต่ต้องบอกเลยว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ก็จะทำให้อาคารเหล่านี้มักจะมีความเสื่อมโทรมและทรุดโทรม ลงไปตามกาลเวลาก็ถึงเวลา ที่คุณจะต้องทำการ Renovate แต่ต้องบอกไปก่อนเลยว่า สิ่งที่คุณจะทำเหล่านี้ควรมีข้อระวังหลายข้อก่อน จะเริ่มทำการก่อสร้างฉะนั้นแล้วเราจึงอยากจะทำการแนะนำ สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำการรีโนเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถวมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่ทำการเตรียมรีโนเวทบ้านกันอยู่

ตัดสินใจก่อนว่ารีโนเวทเพื่ออะไร

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการรีโนเวทบ้าน เก่าทาวน์เฮ้าส์หรือตึกเก่าแถวนั้นนั้นจำเป็นที่ต้องตัดสินใจให้อย่างแน่วแน่ ว่าคุณต้องการรีโนเวทไปเพื่ออะไรไม่ว่า จะเป็นการปรับโครงสร้างบ้านหรือจะเป็นการต่อเติมพื้นที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับธุรกิจร่วมด้วย และแน่นอนอยู่แล้วว่าการรีโนเวทบ้านนั้นเกี่ยวข้องกับงบประมาณ โดยตรงเพราะในบางครั้งการรีโนเวท อาจจะทำการใช้งบประมาณเท่ากับการสร้างบ้านใหม่เลยด้วยซ้ำนั่นเอง ดังนั้นแล้วหากคุณไม่ตัดสินใจ หรือวางแผนให้ดีก็อาจจะทำให้คุณต้องกลับมาแก้ไขกันทีหลัง หลังที่มันส่งผลกระทบทำให้เกิดงบประมาณบานปลาย

เตรียมงบประมาณให้พร้อม

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยของคุณ นั่นก็คือเงินและแทบจะทุกขั้นตอนของการซ่อมแซมล้วนมีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายค่า ออกแบบหรือค่าจ้างผู้รับเหมาและค่าวัสดุอุปกรณ์ และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมหากมีปัญหาใหม่ๆที่ต้องแก้ไข เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณควร จะเผื่องบประมาณไว้ประมาณที่ 20 – 30% ของงบประมาณทั้งหมด ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะทำให้งานของคุณ เกิดความล่าช้ากว่าเดิมได้หากมีเหตุการณ์เข้ามาทำให้การเงินของคุณสะดุด

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากเรื่องงบประมาณและการมีรูเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถวเก่าต่างก็เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของทางกฎหมาย โดยทั้งสิ้นโดยจุดที่คนมักจะมองข้าม กันบ่อยนั่นก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ 2522 หรือพรบ. ควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้างหรือการต่อเติมต้องมีระยะระหว่างอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งยังมีข้อกฎหมายอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่คุณจะทำการ Renovate คุณจำเป็นที่จะต้องนำแบบบ้าน ส่วนต่อเติมขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่เสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วหากคุณไม่ได้ทำการปรับปรุง หรือต่อเติมภายใต้ข้อกฎหมายแล้วอาจทำให้หลังสร้างเสร็จ คุณอาจจะถูกทำการรื้อถอน หรือเสียค่าปรับไปจนถึงการจำคุกเลยทีเดียว

ตรวจสอบโครงสร้างของบ้าน
ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

ก่อนจะเริ่มก่อสร้างควรทำการสำรวจโครงสร้างบ้านก่อน ว่าโครงสร้างบ้านสามารถรับน้ำหนักส่วนที่จะต่อเติมหรือมีส่วนใด ที่เสียหายต้องทำการซ่อมแซมก่อน หรือไม่เพราะโครงสร้างเป็นส่วนที่จะช่วยในการรองรับน้ำหนักทั้งหมดหรือส่วนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา เพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณไม่ทำการตรวจสอบให้ดีก็อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ตามมาได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามหาก โครงสร้างเดิมเกิดการเสียหายมากจนเกินไปการถูก และสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มกว่านั่นเอง

ดูแปลนบ้านอย่างละเอียด

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

สำหรับการออกแบบส่วนที่ปรับปรุงใหม่คุณ ควรจะทำการดูแปลนบ้านอย่างละเอียดโดยแปลนที่ดีนั้นจะต้องมีรายละเอียด ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจ ภาพรวมของงานทั้งหมดและทราบถึงรายละเอียดที่คุณ จะนำมาปรับปรุงเพราะทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นตัวที่ส่งผลต่องบประมาณและวัสดุที่ถูกทำการเลือกใช้ ในการก่อสร้างหากมีส่วนไหนที่บกพร่อง ที่ยังไม่พอใจคุณก็สามารถทำการแก้ไขได้ทันที

ผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพ

ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับคนที่กำลังจะทำการรีโนเวทบ้านเพราะถึงแม้ว่าการจ้างผู้รับเหมา ที่เป็นมืออาชีพอาจจะต้องแลกมาด้วยกับค่าใช้จ่าย ที่ค่อนข้างสูงแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้คุณสบายใจ เพราะถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะถ้าหากคุณไม่เลือกผู้รับเหมาให้ดีและนอกจากจะทำให้งาน ออกมาไม่ดีแล้วก็ยังทำให้คุณต้องเสียทั้งเวลา และเสียเงินเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงกันอีกด้วย โดยรวมทั้งหมดเหล่านี้อาจจะส่งผลถึงโครงสร้าง ในบ้านระยะยาวได้อีกด้วยเช่นเดียวกันโดยสิ่งที่คุณจะต้องเช็ค ในการตรวจสอบผู้รับเหมานั่นก็คือ

– ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมา และผลงานที่ผ่านมา

– ช่างที่บริหารในการจัดงานได้ดีใส่ใจงาน ได้อย่างเต็มที่ไม่ทำให้เกิดความล่าช้า

– ห้ามละเลยการทำสัญญาอย่างเด็ดขาด ควรจะทำการใส่ใจรายละเอียดและทำสัญญาให้ครบถ้วน

การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับบ้าน
ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือโครงสร้างบ้าน เป็นส่วนที่จะต้องรับน้ำหนักวัสดุทั้งหมดโดยเฉพาะบ้านที่เริ่มมีอายุมากแล้ว ก็อาจจะไม่สามารถในการรับน้ำหนักได้มากเท่าที่ควร เพื่อป้องกันการรับน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมพวกคุณ ทุกคนจึงควรทำการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ให้ดีและเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ใช้ผนังเบาแทนการก่ออิฐ โดยในปัจจุบันก็มีวัสดุที่มีน้ำหนักเบา และราคาสูงให้คุณเลือกอย่างมากมาย 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://coolcrewthai.com/

ติดตามทาง FB ได้ที่ : https://www.facebook.com/CoolCrewTH